fi

Etiikan peruskysymyksiä lääkäreille ja hoitajille

Etiikan ydinkysymyksiin keskittyvä koulutuspäivä lääkäreille ja hoitajille potilastyöhön ja tiimityöskentelyyn! 

#etiikka #etiikkaaverkossa #sote #etiikkakoulu #etiikanperuskysymyksiä #tiimityö #arvotietoisuus #lääkärinetiikka #hoitajanetiikka #professionaalisuus

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa lääkäreiden, hoitajien, fysioterapeuttien ja  röntgenhoitajien osaamista työn muuttuessa yhä vaativammaksi. Päivän aikana näkemys tiedon, etiikan ja lain keskinäisten suhteiden vaikutuksesta päätöksentekoon syvenee. Tyypilliset työssä eteen tulevat eettiset haasteet tulevat niin ikään tutuiksi. Niiden tunnistaminen auttaa havaitsemaan potilaan ja asiakkaan todelliset tarpeet sekä ohjaa tekemään eettisesti kestäviä ratkaisuja tämän edun mukaisesti. Tiimityöskentelyn arvo yhteisen perustehtävän saavuttamiseksi selkiytyy. Kaiken kaikkiaan, arvotietoisuus antaa vahvan pohjan professionaaliselle työlle.

Nyt on erinomainen mahdollisuus tutustua koulutuspäivän ennakkomateriaaliin näiden ETIIKKAKOULU-videoiden välityksellä:

 

Tiedon ja etiikan välinen suhde päätöksenteossa

Moraalin ja lain välinen suhde

Päivän ohjelma

Klo Sisältö
8:30 Aamupala ja ilmoittautuminen
9:00

Professionaalisuus ja eettinen toiminta

 • Tiedon, lain ja moraalin keskinäiset suhteet
 • Eettinen päätöksentekoprosessi
 • Reklamaatioita ja tutkimuksia
11:00 Lounastauko
12:00

Eettiset erityiskysymykset potilastyössä

 • Arvotietoinen potilaan ja omaisten kohtaaminen
 • Kärsimyksen tunnistaminen ja siihen vastaaminen

Eettiset haasteet potilastyössä

 • Vallankäyttö, Kaltoinkohtelu, Manipulointi, Paternalismi, Itsemääräämisen sivuuttaminen
 • Potilaan tai omaisen haastava käytös: onko potilaalla velvollisuuksia?
13:30 Kahvitauko
14:00

Eettiset erityiskysymykset työyhteisössä

 • Tiimityöskentely
 • Jaettu kollegiaalisuus
 • Dialogisuus selkiyttämään kommunikaatiota 
 • Sensitiivisyys – tutkitusti vaikuttavaa

    Välineitä arvioida ja kehittää eettistä osaamista

 • Perustehtävä tietoiseksi
 • Arvomittareilla piiloarvot ilmi
15:30 Kiitos osallistumisesta, turvallista kotimatkaa!

Ilmoittautuminen 

Verkossa voit ilmoittautua tästä linkistä Ilmoittautuminen

Voit myös soittaa p. 0400 592 262 tai lähettää viesti osallistumisesta toimisto@proet.fi

Seuraavat lähikoulutukset syksyllä 2021