fi

Potilas, minä ja kuolema - kysymyksiä kuoleman läheisyydessä

 Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla toimiville ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään elämänlopun hoitoon liittyviä haasteita ja ongelmia.

Tavoitteena on, että ammattilainen saa tietoa elämänlopun hoidon päätöksentekoon ja rohkaistuu ottamaan potilaan ja tämän läheisten kanssa keskusteluun potilaan erityistarpeet.

Keskeiset aiheet:

- Potilaan ja läheisten kohtaamisen sekä hoidon eettisiä haasteita

- Lähestyvän kuoleman puheeksi ottaminen – aina potilaan parhaaksi

- Uuden spiritualiteettioppaan esittely

- Toivo vahvistaa ammattilaista ja potilasta

- Kenen hyvä ja mikä on motiivi? – peruskysymykset auttavat ratkaisuissa

Kuolevan erityistarpeet korostuvat elämän loppuvaiheen hoidossa. Potilas ja tämän läheinen eivät näe kuolemaa pelkästään kehon muutoksina, vaan he toivovat tulevansa ymmärretyksi kokonaisvaltaisesti. Kuoleman läheisyys ahdistaa ja kuormittaa, myös ammattilaisia.

Mitä kuolemassa tapahtuu, mihin toivo kiinnittyy tai miten kärsimys lievittyy? Kuka päättää silloin, kun kuoleva ei enää jaksa osallistua? Näitä kysymyksiä potilas ja läheiset usein pohtivat.

Tässä etäkoulutuksessa tarjotaan tukea, tutkimuksellista tietoa ja välineitä sosiaali- ja terveysalalla toimiville ammattilaisille käsitellä potilaan elämän loppuvaiheen eettisiä erityispiirteitä, eksistentiaalista eheyttä, spiritualiteettiä, vaikeiden asioiden puheeksi ottamista ja eettistä päätöksentekoa.

Etäseminaaria on pidetty vuosina 2021 ja 2022. Etäseminaarit ovat nyt tauolla 

Hinta

Yhdeltä henkilöltä 118 € + alv (24%), samasta työyhteisöstä 2 henkilöä yhteensä 180 € + alv (24%), samasta työyhteisöstä useampi henkilö yhteensä 350 € + alv (24%) 

Kouluttajina ovat toimineet

Reino Pöyhiä

Reino Pöyhiä

Palliatiivisen lääketieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

Anestesiologian ja tehohoidon dosentti, Helsingin yliopisto

Palliatiivisen lääketieteen dosentti, Turun yliopisto

 


Eeva Rahko

Eeva Rahko

LT,  Erikoislääkäri, POHDE

Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen palliatiivisen keskuksen vastuulääkäri


Annu Haho, ProEt

Annu Haho

TtT, Esh, Etiikan tutkija ja kouluttaja

ProEt Oy, TJ