fi

Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan eettinen kohtaaminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa työssään haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita ja omaisia. Käytös saattaa olla pelokasta, välttelevää, uhkailevaa, vihamielistä tai jopa aggressiivista. Sen taustalla on useimmiten sairaus tai asiakasta kohdannut eksistentiaalinen kriisi.

Koulutuspäivän aikana tarkastellaan haastavan käyttäytymisen taustoja tutkimustiedon avulla. Samalla perehdytään vapauden rajoittamiseen asiakkaan oikeuksien näkökulmasta. Päivän aikana myös pohditaan, miten ammattilainen voi luoda luottamuksellisen yhteistyösuhteen ja kohdata asiakas tai omainen kunnioittavasti. Lisäksi luodaan ja terävöitetään omaan työyhteisöön eettisiä periaatteita haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai omaisen kohtaamiseen.

#etiikka #etiikkaaverkossa #sote #etiikkakoulu #haastavaasiakas

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Kurkistus kohtaamisen filosofiaan: Martin Buber, Simone Weil, Emmanuel Levinas. Mitä annettavaa heillä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille?

Kohtaamisen keskeiset käsitykset ja käsitteet: Arvokkuus, Dialogisuus, Eksistentiaalinen kriisi, Haavoittuvuus, Huolenpito

Kohtaamisen eettisiä haasteita vuorovaikutustilanteissa: Kaltoinkohtelu, Vallan käyttö, Manipulointi, Paternalismi, Itsemääräämisen

sivuuttaminen

Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan ammatillinen kohtaaminen

Asiakkaan ammatillisen kohtaamisen perusteita: Asiakaslähtöisyys ja kumppanuus, Palveluajattelu

Työyhteisön ja työntekijän eettiset sitoumukset ja arvoperiaatteet

 

Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT

LINKKI AIHETTA KÄSITTELEVÄÄN ARTIKKELIIN TÄSTÄ

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.